Hofte/lyske/lår

Slitasjegikt i hoften/Coxartrose

Smerter i lysken, setet eller hoften, utstrålende smerte til utsiden av låret og rundt kneet kan være symptomer på slitasje i hoften. Dette kalles for coxartrose. Ofte vil pasienten presentere seg med en haltende gange. Men slike symptomer kan også være tegn på andre lidelser. For eksempel vil muskulære spenninger i musklene rundt hoften gi tilsvarende symptomer.

En låsning i bekkenleddet eller en betennelsestilstand vil også ha mange overlappende symptomer. Kiropraktoren vet hvordan den riktige diagnosen skal stilles.

Manipulasjonsbehandling av hofte er mer effektivt enn øvelser for behandling av symptomer fra hofteslitasje (16). Hoeksma et al (2004) utførte en RCT av 109 pasienter med plager fra hofteslitasje. Etter fem uker og ved oppfølging etter 29 uker skåret gruppen som fikk mobilisering/manipulasjonsbehandling signifikant bedre med tanke på smerte, stivhet, hoftefunksjon og bevegelsesutslag.

Årsaken til hofteplager kan være en låsning i korsrygg og/eller bekken.

Ved en coxartrose vil brusken rundt hoftekulen være slitt. Dette kan man få bekreftet ved å gjøre en radiologisk undersøkelse (Røntgen, CT eller MR). Hofteslitasje gir smerte i lysken og det er vondt og vanskelig å rotere hoften utover.

Lyskesmerter

Smerter i lysken kan ha ulike årsaker. Smertene kan være bare lokalt eller være sammenfallende med rygg eller hoftesmerter. Pasienten kan ha alt fra svært diffuse smerter til intense. Hos menn kan smertene stråle ned til testikkelen.

Kiropraktoren opplever ofte at pasienten med lyskesmerter er engstelig og mange har vært utredet andre steder allerede uten at man har klart å identifisere smertekilden. Dette er imidlertid kiropraktoren godt trent til å utrede. Ofte kan årsaken til smerten være en leddlåsning i nedre del av korsryggen eller fra en irritasjon av bekkenleddet.

Nevrologiske forbindelser gjør at problemer i disse områdene vil gi utstrålende smerte til lyske. Behandlingen består da i å korrigere leddlåsningen samt musklene i det omkringliggende området. Dette er ofte en svært takknemlig tilstand å behandle for kiropraktoren.

Hoftesmerter fra rygg eller bekken

Det er ikke alltid like lett å finne ut nøyaktig smertekilden som gir opphav til smerter i ryggen, i setet, i hoften, i lysken eller ned i låret. Kiropraktoren er i midlertid veldig godt trent til å diagnostisere denne type tilstander.

Leddlåsninger og feilfunksjoner i ryggen gir ofte opphav til stram, uelastisk og smertefull muskulatur i leddnært vev. Disse musklene gir ofte utstrålende smærte til sete, hofte, lyske eller lår.

Akutt muskelsmerte

En akutt muskelskade i lår eller legg oppstår når fibre i muskelen forstrekkes eller rives av. Har du drevet idrett er det stor sjanse for at du har opplevd å få en strekk i en muskel. Heldigvis er de fleste skader beskjedne og går fort over av seg selv, men av og til ser vi større avrivninger som fører til blødninger i muskelen.

Følg BIKE prinsippet ved akutt muskelskade.

Slike akutte muskelskader oppstår gjerne under idrett eller annen fysisk belastning. Da er det greit å vite hva man skal gjøre umiddelbart etter at skaden har oppstått. Målsettingen med behandlingen er å begrense blødningen og forebygge eller lindre smerter som måtte oppstå. En god akuttbehandling er å følge PRICE-prinsippet (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation)/BIKE på norsk.

Beskyttelse og Hvile er kanskje det mest innlysende elementet i behandlingen. Vedvarende aktivitet av det skadede området vil kun føre til mer blødning og inflammasjon (betennelsesreaksjon).

Is legges på det skadede området og man kan benytte noe man har i fryseren eller isposer som man får kjøpt på apoteket eller i en sportsforretning. Effekten av denne type kuldebehandling er nok ikke all verdens stor. Forskning har vist at kulden ikke trekker særlig langt inn i vevet og at blodgjennomstrømmingen kun reduseres i begrenset grad.

Kompresjon er det absolutt viktigste elementet i denne akuttbehandlingen. Bruk en pelott (eller en ispose) og legg på det skadede stedet og surr rundt med et elastisk bind. Det er viktig at bindet er stramt nok.

Elevasjon er det siste elementet i denne behandlingen. Søk å holde det skadede stedet så høyt som mulig, helst 30 cm over hjertehøyde. Dette for å redusere blodtrykket mot skadestedet så mye som mulig.

Generelt om smerter i låret

Smerter i låret kan by på en diagnostisk utfordring. Det kan dreie seg om en ren muskelskade som har oppstått under idrett eller annen aktivitet, men smerter i låret kan også være utstrålende smerter fra en annen del av kroppen.

Hvis det ikke dreier seg om en akutt muskelskade i låret, er det som regel den utstrålende smerten til fremside eller bakside av låret som kiropraktoren vanligvis ser i sin praksis. Dette er smerter som har sin opprinnelse ett sted, men som så stråler ut til et annet sted. Ryggplager kan gi utstrålende smerte til lår og legg. Dette kan skyldes funksjonelle feil i måten ryggen beveger seg på eller det kan skyldes et skiveprolaps.

Eksempler på problemer som dette vil være et skiveprolaps i søylens nederst del som presser på isjiasnerven og gir utstrålende smerte på baksiden av låret og helt ut i foten. Et annet eksempel vil være et skiveprolaps høyere opp i korsryggen som kan gi utstrålende smerte til fremsiden av låret. En hofteslitasje (coxarthrose) kan gi utstrålende smerte til lyske, utside og forside av lår samt rundt kneet.

Det finnes mange tilstander som gir utstrålende smerte til lår og legg. En kiropraktor har høy kompetanse innen differensialdiagnostikk som er viktig for å kunne skille mellom alle disse tilstandene.

Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.

Referanser

(1)    Bronfort G, Haas M, Evans R, Leininger B, Triano J. Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report.
(16)    Hoeksma HL, Dekker J, Ronday HK, Heering A, van der LN, Vel C, et al.: Comparison of manual therapy and exercise therapy in osteoarthritis of the hip: a randomized clinical trial. Arthritis Rheum 2004, 51:722-729.

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram