Kiropraktikk

Autoriasjon

I 1989 ble kiropraktorene en av landets autoriserte helsepersonellgrupper. Som autorisert helsepersonell er tittelen som kiropraktor beskyttet. Personer uten autorisasjon som kiropraktor har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

Autorisasjon gis til søkere som har bestått utdanning som kiropraktor ved utdanningsinstitusjon sertifisert av ECCE (European Council on Chiropractic Education) eller CCEI (The Councils on Chiropractic Education International), og som har fullført obligatoriske 1-årig turnustjeneste.

Det er en forutsetning for fullt medlemskap i Norsk Kiropraktorforening at vedkommende har utdannelse fra godkjent skole (ECCE godkjent), fullført 1-årig turnustjeneste og at vedkommende er autorisert i Norge.

Trygderefusjon

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget. Stønad gis uavhenging av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege. Pasienten betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester. Stønaden vil derfor normalt bare dekke en mindre del av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men reiseutgifter inngår i egenandelstak.

Kiropraktoren kan henvise til legespesialist, røntgen/CT/MR og fysioterapi.

Kiropraktoren kan også sykemelde deg i opptil 12 uker.

Om Norsk Kiropraktorforening

Norsk Kiropraktorforening (NKF) er den eneste utøverorganisasjonen for kiropraktorer i Norge og samler med svært få unntak alle landets kiropraktorer som har offentlig godkjenning og som kvalifiserer til medlemskap i organisasjonen.
 
Medlemskap forutsetter eksamen fra ECCE-godkjent lærested og gjennomført 1 års turnustjeneste ihht til offentlige forskrifter. I 2006 fikk kiropraktorer i Norge utvidete rettigheter som er unike på verdensbasis.
 
De nye rettighetene er inkluderer:
  • Utføre undersøkelse og behandling med rett for pasienten til refusjon fra folketrygden uten  henvisning fra lege.
  • Henvise pasienter til legespesialist, røntgen eller fysioterapi.
  • Sykmelde pasientene i opptil tolv uker.
For å vite mer om NKF, klikk her for hjemmesiden deres. Her finner du også kontaktinformasjon til din nærmeste kiropraktor. Se etter kiropraktorer som er medlem i NKF (MNKF).

Historikk

Ordet kiropraktikk er av gresk opprinnelse og betyr å behandle med hendene. Kiropraktikkens historie startet for drøyt 100 år siden i USA da kiropraktikkens grunnlegger, D.D. Palmer ( 1845 – 1914) postulerte den første kiropraktiske sykdomsteori ved å sette ryggsøylens funksjon i sammenheng med nervesystemets integritet.

Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av sykdom, plager og skader i nerve-muskel-skjelett-systemet. Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

kiropraktikk = (gresk) behandle med hendene

Gjennom årene har kiropraktikken utviklet seg i takt med tiden til en moderne kunnskapsbasert helseprofesjon med muskel-skjelettlidelser som hovedvirkeområde. Parallelt har kiropraktikk i stadig økende grad blitt integrert i det etablerte helsevesen generelt og på områdene forskning og utdanning.
Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.

Nyttige nettsteder:

Aleris Sykehus og Røntgen Lillesand
I Lillesand holder vi til sammen med Aleris Sykehus Agder som kan tilby pasienter hele forløpet, fra diagnostikk til eventuell behandling på ett og samme sted. Her finner du et bredt medisinsk tilbud med moderne bildediagnostikk, plastikkirurger, ortopeder, hudlege og urolog, og dette tilbudet vil utvides etterhvert.

www.kiropraktikk.no
På hjemmesidene til Norsk Kiropraktorforening kan du finne nyheter om kiropraktikk og rygghelse. Her er også en oversikt over alle godkjennte kiropraktorer i Norge.

Aktiv Helse i Fokus
Her finner du ActiveMed’s dyktige fysioterapeuter som vi deler klinikk med i Grimstad.

www.ryggnett.no
Nasjonalt ryggnettverk er et prosjekt underlagt Sosial- og helsedirektoratet. Formålet med prosjektet er å bedre rygghelsen i befolkningen. Det er et tverrfaglig nettverk av ryggforskere og de som behandler rygglidelser.

www.aktivrygg.no
Pasientinformasjon. En tverrfaglig opplysningskampanje ved Spesialsykehus for rehabilitering, adv. Stavern støttet av Nasjonalt ryggnettverk og Sosial- og helsedirektoreatet.

www.cce-europe.org
Hjemmesiden til «the European Council on Chiropractic Education» ledet av kiropraktor Tim Raven frem til 2014. Her finner prospektive kiropraktorstudenter godkjente utdanningsinstitusjoner og informasjon om å studere kiropraktikk.

www.friskissvettis.no
Friskis & Svettis har et variert og kvalitetsikret treningstilbud. Her kan du prøve spinning, trening til musikk, stavgang og jogging med dyktige og engasjerende instruktører.

www.spinecentre.no
Vi samarbeider med Bergen Spince Centre som utfører ryggoperasjoner. Tilbudet er spesialisert og det utføres alt fra enkle prolapsoperasjoner til avanserte ryggoperasjoner som krever bruk av implantater. Sykehuset samarbeider med seks forskjellige klinikker i Sør-Norge for opptrening og etterbehandling. Kirurg Sjur Bråten har pasienter fra hele sørlandet til vurdering ved Kiropraktorklinikken i Lillesand en gang i måneden. Her tar vi oss av ryggtreningen for de som har behov for dette.

www.omegakur.no
Fersk, ren, norsk fiskeolje fremstilt helt uten kjemikalier. Omega-3 hjelper deg med å bekjempe betennelser i kroppen. Vi anbefaler Omega Cure for dens høye kvalitet og gode smak.

Har du spørsmål? 

Da kan du fylle ut skjemaet, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.
Vi aksepterer ikke timebestillinger eller avbestillinger via denne tjenesten. For dette må du benytte «Avbestill time Grimstad/Lillesand» øverst på siden. Avbestilling kan gjøres online inntil 24 timer før timen. Etter dette er det kun mulig å gi beskjed om endring av time via telefon. Timer som ikke er blitt avbestilt på riktig måte senest 24 timer før, må betales i sin helhet.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon. Når du ringer oss får du snakke direkte med en av våre kiropraktorer.

    phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram