For bedrifter

Bedriftsavtale – Raskt til behandling, raskere tilbake

Vi vet hvor viktig det er å ha en kropp som tåler arbeidslivets oppgaver. Enten du jobber med stillesittende kontorarbeid eller fysisk tungarbeid. Det koster å være borte fra jobb.

En undersøkelse SINTEF har gjort for NHO viser at en ansatt som er borte fra jobben koster gjennomsnittlig 1900 kroner pr sykedag. En norsk undersøkelse viser at de som går direkte til kiropraktor er gjennomsnittlig borte fra jobb i 9 dager mot hele 23 dager for de som er innom legen først (1). 

Kiropraktorer gjør en arbeidsevnevurdering fortløpende under behandlingsserien og tar sjeldnere i bruk sykemelding enn andre behandlere. En undersøkelse utført av SINTEF viser at 26% av pasienter som går til manuellterapeuter er sykemeldte mot kun 14% av kiropraktorpasienter (2). Hvis sykemelding ikke er til å unngå, hvor mye vil bedriften din spare i arbeidsgiverperioden på at en kiropraktor sykemelder?

Forskning viser at tidlig intervensjon og individuell aktiv behandling er betraktelig mer kostnadseffektivt enn bare informasjon og rådgivning. Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35 prosent (3). En svensk studie fra 2005 viste at ryggpasienter som kom til behandling hos kiropraktor innen 1 uke etter de fikk smerte ble både fortere frisk og i mindre grad kronifisert enn ryggpasienter som ventet til den andre uken etter påbegynt smerte (4). 

Det er nettopp denne tidlige fasen som tilsvarer arbeidsgiverperioden hvor det er mest å spare for bedriften og samtidig der riktig behandling kan unngå utvikling av kroniske plager for den ansatte. Hvor mye vil din bedrift spare på en reduksjon i sykefraværet på 35%?

Gratis kiropraktorbehandling som del av bedriftshelsetjeneste har gitt lavere sykefravær i Danmark.

1 (Kilvær et al 1997)
2 (SINTEF rapport nr STF78 A034514)
3 (Spine, vol 30, nr. 11/2005, pp 1235-1241)
4 (Axen et al, JMPT 2005;28:153-158)

Vi tilbyr bedriftsavtale med følgende fordeler for bedrift og ansatt:

 • Time for vurdering, undersøkelse og behandling innenfor 24 timer
 • Den ansatte bestiller time direkte på nett
 • Årlig kontroll av nerve-, muskel- og skjelettsystemet hos den ansatte
 • Helserådgivning og tidlig intervensjon for å unngå sykemelding
 • Arbeidsevnevurdering med sykemelding i maks 12 uker
 • Samarbeid om tilrettelegging på arbeidsplassen ved sykemelding for aktiv rehabilitering og tilbakeføring til arbeidet
 • Ultralydundersøkelse av rygg, og også senebetennelser i skuldre, akilles og kne
 • Henvisning til røntgen, MR og CT
 • Henvisning til spesialist
 • Henvisning til fysioterapi
 • Samarbeid med bedriftshelsetjeneste og pasientens fastlege
 • Arbeidsplassvurdering
 • Vi holder kurs tilrettelagt for den enkelte bedrift

Vi tilbyr flere avtaler. Den mest vanlige er direkte fakturering av bedriften basert på forbruk av tjenester. Vi kan også tilby en pakkeløsning hvor bedriften har fri tilgang til våre tjenester mot en premie basert på antall ansatte.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud bedriftshelsetjeneste@gmail.com

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram