Rehabilitering

Rehabilitering, trening og forebygging

Våre kiropraktorer har videreutdanning innen spesifikk rehabilitering og kan skreddersy et enkelt og effektiv treningsprogram for deg. Prinsippet om å få deg raskest mulig tilbake i full funksjon både i jobb og fritid er et sentralt element i kiropraktikk. Du oppfordres til å opprettholde dine daglige funksjoner så langt det lar seg gjøre. Dersom aktiviteten må modereres i start fasen er det viktig at du så raskt som tilstanden tillater det gjenopptar normal aktivitet. I en del tilfeller er det nødvendig med et tilpasset og strukturert opp-treningsprogram. Likevel er det viktig å huske at den mest målrettede treningen er å gradvis vende tilbake til sin normale aktivitet. Dette understøttes av forskningsresultater fra de senere årene.

Lise Lothe er instruktør i Friskis & Svettis og leder vektstangtrening og flex.

En viktig del av kiropraktorens behandlingsopplegg er å lære pasienten å ta vare på sin egen kropp og best mulig mestre og forebygge sine plager. Det er bred enighet om at raskest mulig tilbakeføring til arbeidsliv og gjenopptagelse av daglige aktiviteter er viktige målsettinger. Videre at mosjon og egentrening generelt er gunstig for de fleste pasienter med smertesyndromer og belastningslidelser.

Kiropraktoren kan gi instruksjon i hjemmeøvelser ut ifra dine individuelle behov, dette kan omfatte styrkeøvelser, uttøyninger, kondisjonsøvelser og avspenningsteknikker.

For pasienter med langvarige eller tilbakevendende plager er kan rehabiliterende spesialtrening under kyndig veiledning være et verdifullt og nødvendig supplement til manuell behandling for å oppnå tilfredsstillende behandlingsresultater og forebygge tilbakefall. Noen kiropraktorer tar seg av denne delen av behandlingsopplegget selv, mens andre samarbeider med kvalifiserte treningsterapeuter. Ved klinikken i Grimstad har vi mulighet til å demonstrere øvelser på treningsapparater og har et tverrfaglig samarbeid med fysioterapeutene Johannes Pabst og Kenneth Kleivene. Ved behov for opptrening hos fysioterapeut henviser vi til en fysioterapeut i ditt nærmiljø.

Kontakt oss dersom du lurer på om din plage egner seg for rehabilitering.
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram