For leger

Informasjon til samarbeidene leger

Henvisning er ikke nødvendig når du sender pasient til oss for utredning eller behandling. Vi er på NHN og setter pris på en kort melding med anamnese, ønsket tiltak og relevante funn. Dersom du ønsker tilbakemelding er det bare å be spesifikt om dette. Vi har begrenset kapasitet til å skrive epikrise på alle ukompliserte kasus, men vil alltid skrive epikrise dersom du henviser pasienten til oss for utvidet korsryggsundersøkelse (UKRUS) eller standardisert prolapsforløp. Vi kopierer alltid inn fastlegene på sykemeldinger og på henvisninger til bildediagnostikk eller til andrelinjetjenesten.

Vi tar imot pasienter med plager, skader eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet. Dersom du er usikker på om vi er de rette å sende til, er det bare å ta direkte kontakt med oss på telefon. Lillesand 37 27 37 27 eller Grimstad 37 04 46 88.

Vi følger til enhver tid oppdaterte kliniske retningslinjer og har standardiserte forløp for pasienter med korsryggplager med eller uten smerteutstråling:

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram