Idrettskader

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en veldig viktig kilde til glede, helse og trivsel. Et liv i bevegelse beskytter mot store folkesykdommer som hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt, diabetes og flere muskel- og skjelettlidelser. Den fysiske aktiviteten kan komme fra idrettsaktiviteter, men og fra å gå tur, fri lek med barna og det å gå/sykle til og fra jobben.

Idrettsskader

Selv om det er veldig mange positive «bivirkninger» av å være i fysisk aktivitet kan det og gi skader. Det er viktig å behandle disse skadene så fort som mulig for å stimulere til fortsatt økt fysisk aktivitet. De typiske idrettsskadene er gjerne akutte skader, som en muskelstrekk eller et overtråkk, eller overbelastningsskader som en senebetennelse i skulderen eller kneet. Disse kan over tid utvikle seg til langvarige smertetilstander.

Idrettsskader kiropraktorbehandling

Kiropraktoren er utdannet til å undersøke, diagnostisere og eventuelt behandle alle tilstander som har med muskel- og skjelettsystemet, og har derfor en naturlig rolle også innenfor idrettsmedisinen. Billeddiagnostikk rekvireres ved behov, vi har også en diagnostisk ultralydmaskin som ofte blir brukt ved undersøkelser av idrettsskader. Det er viktig at du tar aktivt del i behandlingen, da vi ofte gir deg øvelser for å redusere/forebygge plagene.

Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram