Kne, ankel, fot

Ankel og fot

Manipulasjonsbehandling av ankel, og/eller hele den kinematiske kjede fra bekken til fot, kombinert med øvelser er effektiv for plantar fascitt (18). Cleland et al (2009) sammenlignet elektroterapi og øvelser med manuelle terapier og øvelser, for pasienter med plantare hælsmerter. Sistnevnte behandlingsgruppe hadde bedre resultat ved målinger etter både fire uker og seks måneder.

Kne

Manuell behandling av kne, og/eller hele den kinematiske kjede fra bekken til fot, kombinert med multimodal- eller øvelsesterapi er effektivt for symptomer fra kneslitasje og patellofemoralt smertesyndrom (17).

Brantingham et als litteraturanalyse fra 2009 konkluderer med dette etter å ha gått gjennom 39 relevante artikler. Det er en økende mengde studier på manipulativ terapi for ekstremitetsplager, som kan føre til mer tyngde bak anbefalingene etter hvert, og for flere ekstremitetsplager.

Fremre kneskjellsmerte

Pasienten får smerteøkning ved sitting med bøyde knær. Kinobesøk er ubehagelig og huksitting er smertefull og vanskelig. Å gå ned trapper eller en bratt nedoverbakke medfører økt smerteopplevelse.

Diagnosen er ikke alltid like lett å stille fordi det er mange andre knediagnoser som har overlappende symptomer. En øvet kliniker derimot vil kunne skille diagnosen fra lidelser som meniskskader, leddbåndskader og kneskjellsskader (Jumper’s Knee).

Kontakt oss dersom du lurer på om din plage kan behandles av kiropraktor.

Referanser

(17)    Brantingham JW, Globe G, Pollard H, Hicks M, Korporaal C, Hoskins W: Manipulative therapy for lower extremity conditions: expansion of literature review. J Manipulative Physiol Ther 2009, 32:53-71.

(18)    Cleland JA, Abbott JH, Kidd MO, Stockwell S, Cheney S, Gerrard DF, et al.: Manual physical therapy and exercise versus electrophysical agents and exercise in the management of plantar heel pain: a multicenter randomized clinical trial. J Orthop Sports Phys Ther 2009, 39:573-585.

phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram